blog

Tiến trình phát triển thiết kế ghế, giường, sofa qua lịch sử

Các bằng chứng cho thấy đồ nội thất đã được sử dụng từ thời kỳ đồ đá mới và cuộc sống hàng ngày mà không có nó thì thật không thể tưởng tượng được. Vậy đồ nội thất đã thay đổi như thế nào qua các thời đại? 

Partner